wprowadzony: 2012-10-24 22:58:22
Egzaminy i Matura
ostatnia aktualizacja: 2018-01-08 08:57:35

Egzaminy z kwalifikacji w zawodzie!

Wszystkim zainteresowanym przypominamy terminy egzaminów z kwalifikacji w zawodzie w sesji styczeń-lutyt 2018.

Część pisemna

11.01   (czwartek)

                godz. 10:00:  M.17  - mechanik-monter maszyn i urządzeń
                                       T.06   - kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych
                                       A.23   - technik usług fryzjerskich

                godz. 12:00  T.15   - technik żywienia i usług gastronomicznych
                                       A.61  - technik usług kosmetycznych

 

Część praktyczna

10.01   (środa)

                 godz. 9:00     A.23  - technik usług fryzjerskich

                 godz. 13:00  T.15  - technik żywienia i usług gastronomicznych
                                        A.61 - technik usług kosmetycznych

25.01  (czwartek)

                godz.  8:00   T.06   -  kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Egzaminy w dniach 10 i 11.01 odbywają sie w dużej świetlicy w budynku szkoły a w dniu 25.01 w pracowni gastronomicznej.

Przypominamy o obowiązku stawienia się w szkole na pół godziny przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminu. Każdy zdający powinien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz pomoce i przybory wskazane w komunikacie Dyrektora CKE dla egzaminu pisemnego i praktycznego