Projekty unijne
najnowsza wiadomość z dnia: 2017-08-24 15:49:16
1 z 1
dodano: 2017-08-18 11:32:42

Projekt unijny realizowany w ramach RPO WL 2014-2020

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie realizuje projekt:
 
„Nowe umiejętności - nowe możliwości"
 
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe.                                                              

Celem projektu jest uzyskanie wyższej jakości kształcenia  zawodowego w Technikum ZDZ i Zasadniczej
Szkole Zawodowej Przyzakładowej ZDZ (od 01.09.2017 r. Branżowej Szkole I Stopnia)
prowadzonych przez ZDZ w Lublinie.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli dwóch szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie:

Technikum ZDZ i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ZDZ (od 01.09.2017r. Branżowej Szkoły I Stopnia) 

( ... )
 
dodano: 2012-11-18 19:45:41

Projekty unijne w ramach FRSE

Projekty unijne w ramach FRSE - „Młodzież w działaniu”,
w których uczestniczyli nasi uczniowie:

  1. The Hope of Caravan (działanie 1.1) – odbył się pod koniec listopada 2010 roku w Adanie w Turcji. W projekcie wzięła udział młodzież z Rumunii, Bułgarii, Turcji i Polski – uczniowie Technikum ZDZ w Lublinie:

    pod opieką nauczyciela B. Oponia

    Projekt był poświęcony problematyce bezrobocia, migracji zarobkowej, możliwościom podjęcia pracy w swoim kraju. Młodzież spotkała się z władzami miasta, uczetniczyła w spotkaniach w centrum biznesu, na uniwersytecie, w urzędach pracy. Istotną część projektu stanowiły warsztaty i wieczory kultury przygotowane przez uczestników.

    ( ... )