Aktualności
najnowsza wiadomość z dnia: 2020-11-27 15:34:48
1 z 16 następna (starsze)
dodano: 2020-11-27 15:34:48

Konsultacje zdalne dla rodziców, uczniów Szkół ZDZ w Lublinie

Harmonogram konsultacji zdalnych dla rodziców i uczniów Szkół ZDZ w Lublinie

znajdują się w zakładce:

Konsultacje nauczycieli

 
dodano: 2020-11-27 14:08:34

Komunikat Dyrektora Szkół ZDZ w Lublinie

Drodzy Uczniowie, Słuchacze i  Rodzice,

   Zgodnie z nowym  Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych zostaje przedłużone do dnia 3 stycznia 2021r.

   Od dnia 30 listopada 2020r. do szkoły zostają przywrócone zajęcia praktyczne w liczbie nieprzekraczającej 10 godzin w tygodniu. To znaczy, że uczniowie i słuchacze będą mieli zajęcia z praktycznej nauki zawodu w szkole w formie stacjonarnej.

Pracownicy młodociani zostają przywróceni do pracy od dnia 30 listopada 2020r.

 

 
dodano: 2020-11-06 12:46:49

Terminy egzaminów zawodowych - Sesja zima 2021

 
 
Kwalifikacja Data Godzina Etap egzaminu
TG.16 11.01.2021r. 13:00 praktyczny
TG.16 12.01.2021r. 12:00  pisemny
AU.26 11.01.2021r. 9:00 praktyczny
AU.26 12.01.2021r. 10:00 pisemny
T.15 11.01.2021r. 13:00 praktyczny
T.06 12.01.2021r. 10:00  pisemny
TG.07 12.01.2021r. 10:00  pisemny
MG.17 12.01.2021r. 10:00 pisemny

 

 
dodano: 2020-11-06 12:44:34

Komunikat Dyrektora Szkół ZDZ w Lublinie - zdalne nauczanie

    Według wytycznych MEN zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów  i słuchaczy szkół ponadpodstawowych zostaje przedłużone do dnia 29 listopada 2020r.

    Oznacza to, że uczniowie i słuchacze szkół ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

    Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

 
dodano: 2020-10-23 18:57:13

Komunikat Dyrektora Szkół ZDZ w Lublinie

Drodzy Uczniowie, Słuchacze i Rodzice,

Według nowych wytycznych MEN:

Od 26 października do 8 listopada br. uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną tzn. zajęcia ogólnokształcące oraz zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - czyli zdalnie.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie - w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

 
dodano: 2020-10-16 20:30:35

Komunikat Dyrektora Szkoły

 Drodzy Rodzice, Uczniowie oraz Słuchacze Szkół ZDZ w Lublinie.

            W związku z szerzącą się epidemią koronawirusa oraz znalezieniem się Lublina w strefie czerwonej od 17.10.2020r. nauka w szkole będzie prowadzona zdalnie - z wykorzystaniem metod i technik na odległość z wyjątkiem zajęć praktycznych, które będą prowadzone w szkole w formie stacjonarnej.

Informacje dla nauczycieli, uczniów i rodziców/opiekunów prawnych o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci  - TUTAJ

 

 

 
dodano: 2020-10-14 10:38:02

Dzień Edukacji Narodowej

 
dodano: 2020-10-13 11:16:10

Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

  • 14 października 2020r.
  • 02 listopada 2020r.
  • 12 – 13 listopada 2020r.
  • 2 dni – matura 2021r. - wolne dla technikum
  • 2 dni – egzaminy z kwalifikacji sesja czerwiec - lipiec 2021r. - wolne dla technikum
  • 1 dzień - egzaminy z kwalifikacji sesja czerwiec - lipiec 2021r. - wolne dla szkoły branżowej
  • 04 czerwca 2021r.