wprowadzony: 2012-10-19 19:58:05
Plan Zajęć
ostatnia aktualizacja: 2013-09-11 14:07:44

TYGODNIOWE PLANY ZAJĘĆ W NASZYCH SZKOŁACH

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa:

Klasa:        1fk        2k      2fm         3f

 

Technikum:

klasa:         I  FK         II F        II K         III F         III K           IV F          IV K

 

Plany najbliższych zjazdów w szkołach zaocznych:

Policealne Studium Zawodowe

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego