wprowadzony: 2012-10-20 01:32:11
Kadra Pedagogiczna Szkół ZDZ w Lublinie
ostatnia aktualizacja: 2022-05-16 08:07:36

Język polski/Wiedza o kulturze:

 • mgr Karolina Poleszak
 • mgr Robert Danilczuk

Matematyka:

 • mgr Polakowska-Łaszkiewicz Grażyna
 • mgr Paskowska Joanna

Język angielski

 • mgr Agnieszka Bińko
 • mgr Jacek Florczak
 • mAgnieszka Szewczyk

Język niemiecki:

 • mgr Robert Paluch

Historia:

 • mgr Wojciech Myśliwiec

Fizyka:

 • mgr Gregorowicz Tomasz

Geografia:

 • mgr Izabela Seredyńska

Biologia:

 • mgr Anna Sośnicka

Chemia: 

 • mgr Beata Lipczyńska

Informatyka:

 • mgr inż.Agnieszka Kańkowska

Wiedza o społeczeństwie:

 • mgr Małgorzata Mendryk-Urban

Wychowanie fizyczne:

 • mgr Łukasz Harbuz
 • mgr Izabela Seredyńska
 • mgr Iwona Winiarek-Kieraga 
 • mgr Norbert Piskorski

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • mgr Robert Danilczuk

Religia:

 • mgr Emilia Czerniec

Przedmioty zawodowe:

 • mgr Anna Sośnicka
 • mgr inż. Agnieszka Kańkowska
 • mgr inż. Małgorzata Mendryk-Urban
 • mgr inż. Edward Wilczopolski
 • Szymon Chodoła
 • mgr inż. Sylwia Szczęsna
 • mgr inż. Paweł Wójcik
 • mgr Beata Kuna
 • Korzec Izabela

Instruktorzy nauki zawodu:

 • mgr Joanna Suska
 • mgr inż. Sylwia Szczęsna
 • Halina Bilska
 • Lucyna Czaja
 • mgr Joanna Abramczyk
 • mgr Sylwia Mazurek
 • Krzysztof Piwowarski
 • mgr Michał Koziarski
 • Stanisław Sapuła
 • Grzegorz Samorek
 • Pytka Andrzej
 • mgr Iwona Smyk
 • Szymon Chodoła
 • Marciniak Barbara
 • Anna Dudek