wprowadzony: 2017-05-08 15:16:11
Rekrutacja 2017/2018
ostatnia aktualizacja: 2017-05-18 11:27:04

Na rok szkolny 2017/2018 prowadzimy nabór do naszych szkół w Lublinie:

Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia) w zawodach:

 • fryzjer
 • kucharz
 • mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • ślusarz
 • operator obrabiarek skrawających
 • elektromechanik
 • mechanik motocyklowy.

Technikum (4 letnie):

 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kelner
 • technik ekonomista.

Policealne Studium Zawodowe (2-letnie) w formie zaocznej i stacjonarnej:

 • technik usług kosmetycznych
 • technik masażysta
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik rachunkowości.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (po zsz lub po gimnazjum)