wprowadzony: 2017-05-08 15:16:11
Rekrutacja 2024/2025
ostatnia aktualizacja: 2024-04-15 09:32:20

Na rok szkolny 2024/2025 prowadzimy nabór do klas pierwszych w szkołach:

Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia) w zawodach:

  • fryzjer
  • kucharz
  • mechanik - monter maszyn i urządzeń
  • elektromechanik

Technikum (5-letnie) w zawodach:

  • technik usług fryzjerskich
  • technik żywienia i usług gastronomicznych

Policealne Studium Zawodowe (2-letnie) w zawodzie:

  • technik usług kosmetycznych

Dokumenty związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych: