wprowadzony: 2012-10-24 23:01:19
Branżowa szkoła I stopnia
ostatnia aktualizacja: 2018-08-06 09:02:58

Poniżej przedstawiamy kierunki i specjalności nauczania w naszych szkołach.

Szczegółowych informacji na temat zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów udziela sekretariat szkoły - ul. Królewska 15 w Lublinie,
tel. nr 081 5326657, e-mail: szkola@zdz.lublin.pl.

ZAPRASZAMY!

 
Branżowa Szkoła I stopnia
operator obrabiarek
  • operator obrabiarek skrawających
  • mechanik motocyklowy
  • fryzjer  z elementami kosmetyki - innowacja pedagogiczna
  • kucharz
  • ślusarz - specjalizacja: spawacz
  • mechanik monter maszyn i urządzeń
  • elektromechanik - specjalizacja samochodowa
 

Jest to szkoła publiczna. Nauka trwa 3 lata. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w pracowniach własnych szkoły oraz w najlepszych lubelskich zakładach na zasadzie umowy z przedsiębiorcami.
Absolwent uzyskuje:

  • świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
  • możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Nowość!!  w naszej ofercie to kierunki mechanik motocyklowy oraz operator obrabiarek skrawających.

Atrakcyjne kierunki oraz możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na kursach organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zniżki) ułatwiają naszym absolwentom znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.
Grupy mechaniczne jako pracownicy młodociani otrzymują comiesięczne wynagrodzenie i 3-letni staż pracy. Naukę realizujemy we współpracy z jednym z największych zakładów lubelszczyzny SIPMA S.A. Nasz partner to gwarancja zdobycia wysokich kwalifikacji oraz zatrudnienia naszych uczniów.

Uczniom klas pierwszych zapewniamy bezpłatnie wyprawki do zajęć praktycznej nauki zawodu.

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2018/2019