wprowadzony: 2012-11-22 16:32:01
Technikum 4 letnie - dzienne
ostatnia aktualizacja: 2018-08-06 09:16:46

Poniżej przedstawiamy kierunki i specjalności nauczania w naszych szkołach.
Szczegółowych informacji na temat zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów udziela sekretariat szkoły - ul. Królewska 15 w Lublinie,
tel. nr 081 5326657, e-mail: szkola@zdz.lublin.pl

  • technik usług fryzjerskich z elementami kosmetyki - innowacja pedagogiczna
  • kelner - specjalizacja: barman/barista
  • technik żywienia i usług gastronomicznych (kucharz)
  • technik ekonomista - specjalizacja: sprzedaż internetowa
  • technik mechanik
  • technik elektryk

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w pracowniach własnych szkoły przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w tym pracowników naukowych wyższych uczelni. Absolwent szkoły uzyskuje:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • tytuł zawodowy technika
  • świadectwo maturalne

Klasy fryzjerskie realizują program w ramach innowacji pedagogicznej poszerzony program zajęć edukacyjnych ze stylizacji i kosmetyki. Własna pracownia gastronomiczna gwarantuje bardzo dobre przygotowanie zawodowe przyszłych kucharzy i techników organizacji usług gastronomicznych, dla których organizowane są dodatkowo do wyboru kurs kelnerski, barmański i baristy. Kelnerzy realizują program przedmiotu obsługa konsumenta w renomowanej restauracji i hotelu.
Liczne konkursy przedmiotowe, pokazy kulinarne i mody fryzjerskiej oraz realizowane projekty europejskie dają możliwość prezentacji, również za granicą, uzdolnionej młodzieży.

Uczniom klas pierwszych zapewniamy bezpłatnie wyprawki do zajęć praktycznej nauki zawodu.

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  TECHNIKUM   DLA KLASY I NA  ROK SZKOLNY 2018/2019