Aktualności
najnowsza wiadomość z dnia: 2020-10-23 19:06:33
(nowsze) poprzednia 2 z 16 następna (starsze)
dodano: 2020-10-23 18:57:13

Komunikat Dyrektora Szkół ZDZ w Lublinie

Drodzy Uczniowie, Słuchacze i Rodzice,

Według nowych wytycznych MEN:

Od 26 października do 8 listopada br. uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną tzn. zajęcia ogólnokształcące oraz zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - czyli zdalnie.

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie - w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

 
dodano: 2020-10-16 20:30:35

Komunikat Dyrektora Szkoły

 Drodzy Rodzice, Uczniowie oraz Słuchacze Szkół ZDZ w Lublinie.

            W związku z szerzącą się epidemią koronawirusa oraz znalezieniem się Lublina w strefie czerwonej od 17.10.2020r. nauka w szkole będzie prowadzona zdalnie - z wykorzystaniem metod i technik na odległość z wyjątkiem zajęć praktycznych, które będą prowadzone w szkole w formie stacjonarnej.

Informacje dla nauczycieli, uczniów i rodziców/opiekunów prawnych o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci  - TUTAJ

 

 

 
dodano: 2020-10-14 10:38:02

Dzień Edukacji Narodowej

 
dodano: 2020-10-13 11:16:10

Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

 • 14 października 2020r.
 • 02 listopada 2020r.
 • 12 – 13 listopada 2020r.
 • 2 dni – matura 2021r. - wolne dla technikum
 • 2 dni – egzaminy z kwalifikacji sesja czerwiec - lipiec 2021r. - wolne dla technikum
 • 1 dzień - egzaminy z kwalifikacji sesja czerwiec - lipiec 2021r. - wolne dla szkoły branżowej
 • 04 czerwca 2021r. 
 
dodano: 2020-09-16 22:30:37

TRWA REKRUTACJA - projekt

TRWA REKRUTACJA DO UDZIAŁU W KURSACH I STAŻACH

organizowanych w ramach projektu

"Szkoły kompetencji zawodowych"

W październiku i listopadzie 2020 r. zapraszamy na:

 1. kurs Nowoczesne techniki kulinarne (60 godz.) dla uczniów Branżowej Szkoły ZDZ w Lublinie;

 2. kurs HACAP w branży spożywczej (8 godz.) dla uczniów Branżowej Szkoły ZDZ w Lublinie,

 3. kurs Makijaż ślubny (40 godz.) dla uczniów Branżowej Szkoły oraz Technikum ZDZ w Lublinie,

 4. kurs Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1 (16 godz.) dla uczniów Branżowej Szkoły oraz Technikum ZDZ w Lublinie,

 5. kurs Spawanie metodą MAG (150 godz.) dla uczniów Branżowej Szkoły ZDZ w Lublinie, kończący się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem Książeczki spawacza i świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.​

Dalsze informacje i załączniki do pobrania dostępne są w zakładce Projekty Unijne

 
dodano: 2020-08-29 22:30:43

Komunikat Dyrektora Szkoły

Drodzy Rodzice, Uczniowie oraz Słuchacze Szkół ZDZ w Lublinie

               W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów naszej szkoły oraz ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne Covid-19, prosimy, aby uczniowie dostarczyli na rozpoczęcie roku szkolnego poniższe oświadczenie i deklarację oraz zapoznali się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w okresie pandemii Covid-19 na terenie Szkół ZDZ w Lublinie.

Dokumenty do pobrania:

 
dodano: 2020-08-27 17:01:47

Komunikat Dyrektora Szkoły

Drodzy Rodzice, Uczniowie oraz Słuchacze Szkół ZDZ w Lublinie.

             W związku z epidemią koronawirusa oraz z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid–19 w szkole będą obowiązywały szczegółowe procedury dotyczące funkcjonowania placówki. Zostaną one umieszczone na stronie internetowej szkoły w dniu 31.08.2020r. Prosimy rodziców oraz uczniów o zapoznanie się z ww. procedurami.

 
dodano: 2020-06-05 12:01:49

Informacja dla uczniów zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Drodzy Uczniowie

Dbając o Wasze bezpieczeństwo w dobie epidemii koronawirusa, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz wypełnienie ankiety informacyjnej wraz ze zgodą na pomiar temperatury i zabranie jej w dniu egzaminu. Usprawni to prace organizacyjne szkoły podczas egzaminów maturalnych.

Informacje dotyczące godzin przychodzenia na egzaminy będą wysyłane mailem na dziennik elektroniczny. Prosimy o odczytywanie wiadomości.

Ankieta do pobrania - TUTAJ

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów maturalnych -  TUTAJ